O projekcie

 

Od 1 sierpnia 2017 roku Północny Związek Pracodawców w Partnerstwie z Gminą Miasto Świnoujście realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Otwieramy drzwi do zatrudnienia”

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020
Instytucja Zarządzająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00.Edukacja
Tytuł projektu: „Otwieramy drzwi do zatrudnienia”
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.08.2020
Koszt realizacji: 3 726 786,50 zł
Kwota dofinansowania: 3 354 107,85 zł

Cel główny projektu – to wzrost efektywności kształcenia zawodowego na kierunku nawigator morski i mechanik okrętowy w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu poprzez dostosowanie do wymogów i oczekiwań regionalnego rynku pracy. Wsparciem zostanie objętych 129 uczniów i uczennic.

Główne zadania projektu:

  • doposażenie pracowni nawigacyjnej szkoły
  • realizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów w sposób kompleksowy podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje
  • realizacja staży zawodowych  dla uczniów u kluczowych pracodawców z regionu
  • realizacja zajęć dla uczniów na regionalnych uczelniach wyższych
  • wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania
  • przeprowadzenie  panelu doradztwa i stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla uczniów

REGULAMIN UCZESTNICTWA (*.doc)